Informacijska tehnologija - IT

Predstavlja skupek postopkov in pripomočkov, ki uporabnikom služijo za hitro in učinkovito posredovanje podatkov.  IT zajema področja zbiranja, obdelovanja, shranjevanja ter prenašanja vse vrste informacij.


Kaj ponujamo?

IT predstavlja tri sklope in sicer strojne opreme, programsko, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.


Našim uporabnikom želimo ponuditi informacijsko tehnologijo, ki je usklajena z zahtevami, cilji ter vizijo podjetja in izpolnjuje njihova pričakovanja ob uporabi le-te.  Gre za celosten skupek upravljalskih procesov, ki jih želimo predstaviti in umestiti v poslovno kulturo, v delovne procese čim večjemu številu podjetij, novo nastalim oz. že obstoječim, ki želijo posodobiti svojo IT, jo izboljšati ali razširiti.

Imamo odlične rezultate na področju:

Storitve na tehnološkem področju: